Faaliyet Alanları

Kuruluşu olan 2001 yılından itibaren avukatlar arasındaki güçlü dayanışma ve bilgi paylaşımının sağladığı etkili, işlevsel ve uygulanabilir yaklaşımlar sonucu Aksu Savaş Ortaklığı tarafından, hukuk alanda her türlü konuda tatmin edici nitelikte hizmet sunulmaktadır.


Aşağıda Ortaklık tarafından sunulan hukuki hizmetlerden bir kısmı başlıklandırılmıştır:

 • Proje Finansmanları

 • Bankacılık ve Finans Hukuku

 • Sermaye Piyasası Hukuku

 • Uluslararası Ticaret Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Sözleşmeler

 • Şirketler Hukuku

 • İcra İflas Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Dava Takip

 • Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Hukuku

 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Kıymetli Evrak Hukuku

 • Spor Hukuku

 • İş Hukuku