EN

Arda Coşar - Avukat

Arda Coşar
  • Lisans, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014.

Arda Coşar 2015 yılında ASC bünyesine katılmıştır. Ağırlıklı olarak banka ve finans işlemlerinde ve özellikle proje geliştirme ve finansman işlemlerinde, sponsor, kredi veren ve kredi alan temsil işlerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda satın alma finansmanı işlemlerinde ve şirket birleşme ve devralma projelerinde hukuki inceleme, kredi sözleşmelerinin, protokollerin ve diğer ilgili teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması ve hukuki mütalaaların yazılması alanlarında da faaliyet göstermektedir. 

 

Faaliyet Alanları