EN

Öykü Su Karahan - Avukat

Öykü Su Karahan
  • Yüksek Lisans, Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku, 2019
  • Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015

Öykü Su Karahan 2015 yılında ASC bünyesine katılmış olup danışmanlık departmanında avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak halka arz, borçlanma araçları, satın alma finansmanı, proje finansmanı ve altyapı yatırımları, sendikasyon kredileri, birleşme ve devralmalar, sermaye piyasası hukuku alanlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Faaliyet Alanları