EN

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Şirketlerin el değiştirmesini ve yeniden yapılandırılmasını konu edinen birleşme ve devralma işlemleri; finansal ve ticari analizler ile birlikte hukuki danışmanlık ve değerlendirmeleri de gerekli kılan karma bir yapıya sahiptir.

Şirketlerin yönetim ve kontrol yapılarının özellikli bir ticari mevzuata tabi olması ve her bir şirketin faaliyette bulunduğu sektörün tabi olduğu mevzuatın farklılığı, bu alanda hem yatırımcıların beklentileri ile taleplerine hem de şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerekliliklerine özgü hukuki çözümler üretmeyi zorunlu kılmaktadır.

Kurulduğumuz günden bugüne müvekkillerimizin beklentilerini ve hedef sektör gerekliliklerini odak noktasında tutan bir yaklaşım ile yerli ve yabancı müvekkillerimize birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimizin birleşme ve devralma işlemindeki konumuna bağlı olarak, alıcılar, satıcılar, küçük yatırımcılar, pay sahipleri ve finansal danışmanlar dâhil olmak üzere birleşme ve devralma işlemlerinin farklı stratejik konumdaki tüm taraflarına kaliteli hukuki hizmet sunduğumuz gibi birleşme ve devralmalar alanındaki deneyimimiz; enerji, perakende, sağlık, yiyecek-içecek, teknoloji/ medya/ telekomünikasyon, gayrimenkul, banka ve finans, endüstri ve üretim de dâhil olmak üzere pek çok farklı sektörü de kapsamaktadır.

Detaylı hukuki inceleme çalışmalarının yürütülmesi; pay/malvarlığı alış satış sözleşmeleri ile hissedarlar sözleşmelerinin yanı sıra işlemin gerekli kıldığı ticari, finansal ve operasyonel ek dokümanların hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi ile kapanış sonrası destek sağlanması konularında geniş bir deneyimimiz bulunmaktadır. Ayrıca, sunduğumuz danışmanlık hizmetleri; hukuki incelemeden, kurumsal yönetim yapıları ile çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunmasına kadar işlemlerin tüm yönlerini kapsamaktadır. Hizmet verdiğimiz işlemler arasında; elden çıkarma, ortak girişimler, ilişkili taraf işlemleri, bölünmeler veya şirketin belirli bir iş kolunun veya diğer varlıklarının ayrılarak başka bir kurumsal yapıya bürünmesi dâhil olmak üzere yapılandırma ve hisse devirleri sonrası yeniden organizasyon da yer almaktadır.

Konuyla ilgili avukatlarımız