EN

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Bireyler toplum hayatında başka bireylerin hareketleri sebebiyle mağdur olabilirler veya yöneltilmiş haksız suç istinatlarına maruz kalabilirler. Kişinin mağdur veya fail olduğu olaylar ceza hukukunun konusunu teşkil eder.

Müvekkillerimizin mağduriyet yaşadıkları ceza hukukuna ilişkin konularda vicdani kanaat ve fiili gerçekleri esas alarak en hızlı biçimde hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Ceza hukukunun ilk aşaması olan soruşturma evresinden, son aşaması olan infaz sürecine kadar tüm süreçlerde müvekkillerimize vicdani kanaat ve fiili gerçekleri rehber edinerek hizmet vermekteyiz. Bir suçtan dolayı uğranılan maddi ve/veya manevi zararın da giderilmesinin yolu olan tazminat hukuku davalarında da müvekkillerimizi layıkıyla temsil etmekteyiz.

Konuyla ilgili avukatlarımız