EN

Sermaye Piyasaları

Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasaları, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar olarak ifade edilebilir. Globalleşme ile birlikte önem kazanan sermaye piyasaları yatırımcıların menfaatlerinin korunması için birçok farklı tip mevzuat ile düzenlenmiştir.

Ekibimiz sermaye piyasalarında önde gelen finansal kuruluşlar ve bu piyasalarda faaliyet gösteren şirketler dâhil büyük piyasa katılımcılarına, bu alanda meydana gelen değişikliklerle bağlantılı mevzuatsal konularda ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözümü konusunda işlem bazlı ve süre bazlı hukuki hizmetler sağlamaktadır.

Ekibimiz ilk ve ikincil halka arzlar da dâhil olmak üzere kamu tahvilleri, bono ve diğer borçlandırıcı işlemlerde ihraççıları ve aracı kuruluşları temsil etmiş olup, müvekkillerine her iki tarafın da temel endişelerinin farkında olarak hizmet verme imkânı sunmaktadır.

Geniş piyasa deneyimimiz sayesinde kurduğumuz global platform, bize ulusal, uluslararası ve birden fazla yargı çevresinde gerçekleştirilen kompleks işlemleri sorunsuz şekilde koordine etme imkanı vermektedir.

Halka arz konusunda sunduğumuz hukuki hizmetin yanı sıra bankaların ve/veya kurumsal şirketlerin sermaye piyasası anlaşmalarını hazırlama ve müzakere etme deneyimine de sahibiz.

Konuyla ilgili avukatlarımız