EN

İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku, Medeni Usul Hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak Usul Hukuku çerçevesinde elde edilen haklar borçlu tarafından yerine getirilmediği takdirde alacaklının alacağına ulaşmasını amaçlayan bir hukuk alanıdır. Alacaklının elinde bir mahkeme kararı olsun ya da olmasın alacak iddiasını icra dairesine yönelterek borçludan alacağını elde etme imkânı sağlanmıştır.

Bir para (veya teminat) alacağının söz konusu olduğu durumlarda herhangi bir dava açılmasına gerek olmaksızın ilamsız icra yoluna gidilebilir. Para alacağı olmamakla birlikte kiralanan taşınmazların tahliyesi için de benzer bir yol düzenlenmiştir. Bunun dışındaki alacaklar için mutlaka bir dava açılıp, bu dava sonunda alınacak ilamın icraya konulması gerekmektedir. İlamsız icra ve ilamların icrası dışında üçüncü bir genel yol, taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi usulleridir. Tüm bu genel yollar, alacağın türüne ve niteliğine göre bazı alt yollara da ayrılmaktadır.

İcra Departmanımızın değerli avukatları ile yukarıda belirtilen tüm konularda müvekkillerimize hukuki hizmet sağlamaktayız.

Konuyla ilgili avukatlarımız