EN

Borç Yapılandırma

Borç Yapılandırma

Güncel ekonomik gelişmelerin ışığında köklü ve büyük şirketlerin finansal borçluluklarının bankalar tarafından yeniden yapılandırılması ve güncel koşullara uyarlanması ihtiyacı doğmaktadır.

Borç yapılandırma işlemlerine ilişkin tüm mevzuat güncellemelerini düzenli olarak takip eden ekibimiz Türkiye’nin en büyük borç yapılandırma işlemlerinde yer almış ve almaktadır. Edinmiş olduğumuz güncel ve detaylı bilgi birikimimiz ile her bir borç yapılandırma işleminin koşulları, borç yapısı, malvarlığı ve ilgili finansal durumunu dikkatlice analiz ederek hukuki ve ticari açıdan uygulanabilir bir borç yapılandırma planı oluşturulması için kredi veren finansal kuruluşlar ile borçlu konumundaki müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. 

Bu kapsamda, (i) finansal modellerin ve projelerin planlanması veya seçilmesi, (ii) söz konusu finansal model ve projelere yönelik olarak müzakerelerin sürdürülmesi ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması ve (iii) her türlü teminatın tesis edilmesine ilişkin olarak; müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış finansal çözümler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Konuyla ilgili avukatlarımız