EN

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

İdare tarafından kamu yararı nedeniyle özel mülkiyetin sınırlandırılması ve bedeli karşılığı mülkiyetin idareye geçirilmesi olarak ifade edilebilecek kamulaştırma, Türkiye’de en çok karşılaşılan idari işlemlerden biridir.

Ekibimiz kamulaştırma hukuku kapsamında, adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibini yoğun şekilde sağlamaktadır. Özellikle büyük çaplı altyapı projelerine ilişkin kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında davacı idare vekili olarak hizmet vermekteyiz.

Diğer taraftan kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz maliklerinin vekili olarak takip ettiğimiz dava ve süreçlerde taşınmazların hak ettiği değeri bulması ve müvekkillerimiz bakımından mağduriyet oluşmaması için hizmet sağlamaktayız.

Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan ilkelerin somut olaya uygulanması, somut olaya uygun doğru emsal tespitlerinin yapılması, somut olaya konu taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması esasları gibi dinamiklere sahip bu kamulaştırma davalarında amacımız, kamulaştırma ile ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirgemek ve dava konusu taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilmesinde yol gösterici olmaktır.

Konuyla ilgili avukatlarımız