EN

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari kuruluşların kuruluş ve işleyişini düzenleyen idare hukuku bağlantılı uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz.

İdare hukuku kapsamında bağımsız idari otoriteler olarak adlandırılan kurumlar hızla artış göstermişlerdir. Bu kurumların arasında BDDK, EPDK, SPK,  Telekomünikasyon Kurumu ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu sayılabilir. Bu bağımsız idari otoriteler tarafından ilgili piyasalara ilişkin bir takım regülasyonlar yapılmakta ve yaptırımlar uygulanabilmektedir. Tarafımızca, müvekkillerimize, uzmanlık gerektiren bu sektörlere ilişkin, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri de vermekteyiz.

Uyuşmazlık çözümü kapsamında özellikle iki ana dava türü olan iptal ve tam yargı davalarında müvekkillerimizi de sıklıkla temsil etmekteyiz. Bağımsız idari otoriteler tarafından verilen idari işlemlerin, hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilmesini hedefleyen iptal davaları ile bu idari işlemler nedeniyle uğranılan zararların tazmin edilmesine ilişkin tam yargı davaları süreçlerini takip etmekteyiz.

Konuyla ilgili avukatlarımız