EN

Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlıkların mahkeme ve alternatif çözüm yolları ile çözümlenmesi hususunda oldukça geniş ve tecrübeli bir ekibe sahip olmakla kıvanç duymaktayız.

Tüm hizmetleri sağlayan bir hukuk bürosu olarak yetkinliğimizin en önemli kaynağı mahkeme ve diğer yollarla hakkaniyete uygun, hızlı ve başarılı sonuçlar almamızdır.

Yargı organları önüne giden ihtilafların çözümlenmesi sürecinin, ihtiyaç olunan süreden çoğunlukla daha uzun sürmesi sebebi ile günümüzde uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve uzmanlaşmış hakemler tarafından çözümlendiği tahkim yolu; ülkemizde çoğu şirket tarafından tercih edilir hale gelmiştir. Başta telekomünikasyon olmak üzere çeşitli sektörlerde meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü amacıyla müvekkillerimizi ulusal alanda tahkim yargılamasında temsil etmekteyiz.

Uluslararası alanda tanınmış, alanında uzman hukuk büroları ile iş birliği içinde titizlik ile müvekkillerimizin yurtdışında teşekkül ettirilen tahkim sürecinde çözüm ortağı olarak hareket etmekteyiz. Yurtdışında görülen tahkim yargılaması neticesinde verilen kararların Türkiye’de tanınması, tenfizi ve T.C. mahkemelerinde tahkim kararlarına ilişkin yargılamalarda da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin tahkim yargılamalarında temsilinin yanında, tahkim sözleşmesinin hazırlanması aşamasından başlayarak olası bir uyuşmazlığın önlenmesi, olası bir uyuşmazlıkta müvekkillerimizin güçlü ve avantajlı olmasını teminen kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Konuyla ilgili avukatlarımız