EN

Özelleştirme

Özelleştirme

Serbest piyasa sistemi ve globalleşme ile birlikte ekonomik kaynakların daha verimli kullanılması ve devlet müdahalesinin azaltılması için devlet mülkiyetindeki malvarlıkları özel sektöre satılmaktadır.

Ekibimiz; işletme hakkı devri, kiralama, satış, gelir ortaklığı modeli, varlık ve hisse satışı dâhil birçok özelleştirme yöntemi ile ilgili geniş mevzuat ve uygulama bilgisine sahiptir.

Özelleştirmelere yönelik sağladığımız hizmetler; proje varlıklarının ve şirket yapısının hukuki durum değerlendirmesini, kamu ihalelerine hazırlık süreçlerini, ihale şartnamelerinin, satın alma ve/veya işletme anlaşmalarının müzakeresini, şirket yapısının analiz edilmesi ve kurulması ve proje varlıklarının devri aşamasını kapsamaktadır.

İlave olarak özelleştirme kapsamında ödenecek tutarların finansmanı ile ilgili olarak borçlu ve bankalara gerekli her türlü hizmeti sağlamaktayız.

Ekibimizin özelleştirme ile ilgili tecrübeleri özellikle liman, otoyol, gayrimenkul, denizcilik ve sağlık sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Konuyla ilgili avukatlarımız