EN

Türev İşlemler

Türev İşlemler

Bankacılık ve sermaye piyasası düzenlemeleri ile türev işlemlerin yapılandırılması ve dokümantasyonun hazırlanması hususlarında geniş bir tecrübeye sahip ekibimiz ile lider yabancı ve yerli bankalar, şirketler, aracı kuruluşlar ve CDS piyasasında aktif katılımcılara;

  • kredi temerrüdüne dayalı swap sözleşmesi (CDS),
  • tahvil finansmanı,
  • toplam getiri swap sözleşmesi (TRS),
  • International Swap and Derivatives Association (ISDA) çerçeve sözleşmeleri ve ekleri (1992 ve 2002 versiyonları),
  • türev işlem teminat sözleşmeleri (CSA),
  • International Securities Market Association (ISMA) küresel repo işlemleri çerçeve sözleşmeleri (GMRA),
  • menkul kıymet ödünç verme sözleşmeleri (GMSLA),
  • uluslararası teminat sözleşmeleri (ISLA), ve
  • kredi teminat dokümantasyonu,

ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin ihtilafların çözümü ile ilgili hukuki süreçler dava ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Konuyla ilgili avukatlarımız