EN

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

ASC Hukuk olarak, küreselleşen dünyada marka, patent ve endüstriyel tasarım gibi hakların global ölçekte korunması gerektiğinin önemini her geçen gün daha çok anlıyoruz. Bu nedenle, diğer ülkelerde faaliyet gösteren hukuk firmaları ile geniş bir işbirliği ağı oluşturduk. Bu sayede müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili faaliyetlerini, küresel ölçekte koordine edebiliyor ve yönetebiliyoruz. Oluşturduğumuz bu uluslararası işbirliği sayesinde, müvekkillerimize sınır ötesi sorunsuz ve verimli fikri mülkiyet koruma hizmeti sunabiliyor ve onları dünyanın her yerinde temsil edebiliyoruz. İlave olarak diğer ülkelerdeki hukuki gelişmeleri ve piyasa koşullarını da yakından takip ediyoruz. Böylece, müvekkillerimize farklı ülkelerdeki fikri mülkiyet sistemleri ve uygulamaları hakkında danışmanlık hizmetleri sunarak, küresel olarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyoruz.

ASC Hukuk olarak fikri mülkiyet alanında müvekkillerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sofistike hizmet sunmaktayız. Hizmetlerimiz, bunlarla sınırlı olmamak üzere patent, faydalı model, marka, telif, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve internet alan adlarını kapsamaktadır. Müvekkillerimizi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde, ceza mahkemelerinde ve idari süreçlerde temsil ederken aynı zamanda fikri ve sınai haklara konu tüm hakların tescili, yenilemesi, koruması ve bu hakların ihlali durumunda yasal yaptırımların uygulanması konusunda da destek veriyoruz. Alanında uzman kadromuz ile taklit ve hak ihlallerine karşı danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Hizmetlerimizin ana başlıklarından biri de müvekkillerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), nezdinde temsil etmektir. Bu çerçevede yerli ve yabancı müvekkillerimizin marka, patent ve endüstriyel tasarım gibi haklarının Madrid Anlaşması, Patent İşbirliği Anlaşması ve Lahey Sistemi çerçevesinde tescil süreçlerini yönetiyoruz.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin ana başlıklarından bazıları aşağıda sayılmıştır:

 

Marka

Marka koruma hizmetlerimiz, marka korumasının tüm yönlerine odaklanmaktadır. Marka tescilinin en önemli aşaması olan tescil edilebilirlik araştırmasından başlayarak, marka başvurusunun dosyalanması, başvuru sürecinin takibi, tescil işlemlerinin tamamlanması ve tescil sormasındaki takip işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Aynı zamanda taklitçilere karşı hukuki ve cezai işlemlerin takibi konusunda da hizmet veriyoruz.

Sunduğumuz marka tescili ve marka koruması hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bir markanın tescil edilebilirliği ve müsaitliği konusunda stratejik danışmanlık,
 • Marka tescili ve tescil sürecinin yönetilmesi,
 • Marka takibi ve tescil sonrası işlemler,
 • TÜRKPATENT kararlarına karşı gerektiğinde itiraz işlemlerinin yürütülmesi, üçüncü kişi itirazlarına karşı cevap dosyalanması, benzer markalara karşı itiraz dosyalanması,
 • Marka devir, lisans sözleşmelerinin hazırlanması, franchise, birlikte var olma, muvafakatname gibi dokümanların hazırlanması ve bunların TÜRKPATENT ve yurtdışı kurumlar nezdinde tescil sürecinin yönetilmesi,
 • Yurtiçi ve global marka izleme hizmeti,
 • Yurtiçi ve global marka portföyünün yönetilmesi,
 • Marka ihlali ve marka tecavüzü konularında danışmanlık verilmesi,
 • Marka iptali ve marka hükümsüzlüğü davalarının takibi,
 • Olası marka ihtilafına dönüşebilecek konularda önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Endüstriyel Tasarım

ASC Hukuk olarak müvekkilimizin ürünlerinin tasarımını en yüksek standartlarda korumalarını sağlamaya yönelik gerekli her tür hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler, müvekkillerimizin tasarladığı yeni ürünlerin tescil edilebilirliği araştırmasından başlayarak, tasarım başvuru dosyalarını hazırlama, dosyalama ve nihai tescil aşamasına kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. 

Bilindiği üzere inovasyonlar bir firmaya, pazar payını arttırma ve rekabet avantajı elde etme konularında önemli bir rol oynamaktadır. Bu inovasyonların doğru bir şekilde tescil edilerek korunması ise söz konusu inovayonun katma değere dönüşmesi konusunda önemli bir adımdır. Uzman ekibimiz, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve tasarımlarını en iyi şekilde korumak için müvekkillerimizle yakın çalışarak en etkili stratejileri belirlemeye çaba sarf etmektedir.

Sunduğumuz endüstriyel tasarım ve endüstriyel tasarım koruması hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Endüstriyel tasarımın tescil edilebilirliği konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Endüstriyel tasarımların tescili için başvuru dosyasının hazırlanması ve dosyalanması
 • Endüstriyel tasarımların tescil sürecinin takibi,
 • TÜRKPATENT tarafından verilen kararlara karşı gerektiğinde itiraz dosyalarının hazırlanması, kurum taleplerine cevap dosyalanması,
 • Yurtiçi ve yurtdışı endüstriyel portföyünün yönetilmesi,
 • Tasarımla ilgili piyasa araştırması yapılması,
 • Tasarımla ilgili ihtilaflarda danışmanlık verilmesi,
 • Tasarım ihlali, hükümsüzlük ve iptal davalarında müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Tasarım ihtilafına dönüşebilecek konularda önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Tasarım hakların korunması konularında ve tasarım ihlallerinden doğan her tür davada ilgili mahkemelerde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 

Patent

Zihinsel çabalar veya uzun yılların verdiği tecrübelerle elde edilen inovasyonların korunması ve tescillenmesi, herhangi bir işletme veya buluşçu için son derece önem arz etmektedir. Patent departmanımız müvekkillerimizin değerli buluşlarını ve yeniliklerini gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Patent başvuru dosyalarının en doğru şekilde hazırlanması ve dosyalanmasının yanı sıra tescil ve tescil sonrasındaki sürecin takibini de titizlikle yürütüyoruz.

Patent alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

 • Patent ve faydalı model tarifname takımının hazırlanması ve dosyalanması,
 • PCT başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların dosyalanması ve ulusal aşamaya geçiş süreçlerinin takibi,
 • Patent koruması ve patent ihlallerine karşı yasal yaptırımların uygulanması,
 • Patentlenebilirlik araştırmalarının yapılması,
 • Üçüncü kişilerce yapılan patent başvurularına karşı itiraz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Patent ihtilafları ve patent tescillerinin hükümsüzlüğü konularında danışmanlık verilmesi,
 • Olası patent ihtilafına dönüşebilecek konularda önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Patent devri, patent lisansı sözleşmelerinin hazırlanması, franchise, muvafakatname gibi dokümanların hazırlanması ve bunların TÜRKPATENT ve yurtdışı kurumlar nezdinde tescil sürecinin yönetilmesi,
 • Rakip firma analizi ve rakip firmalarca yapılan patent başvurularının raporlanması,

 

Coğrafi İşaretler

Coğrafi işaretler, fikri mülkiyet haklarının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Ülkemiz, gerek coğrafi konumu gerekse kültürel zenginliği gereği oldukça zengin bir coğrafi işaret kaynağına sahiptir. Fikri ve sınai mülkiyet departmanımızdaki uzmanlarımız bu hakların tescili ve korunması konusunda derin bir deneyime sahiptir. Diğer fikri ve sınai mülkiyete konu haklar gibi coğrafi işaretlerin korunması da tescil işleminin ötesine geçmektedir. Bu nedenle, müvekkillerimize coğrafi işaretlerinin etkin bir şekilde korunmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla gerek mahkemeler nezdinde gerekse idari kurumlar nezdinde etkin destek sağlıyoruz. Uzmanlarımız coğrafi işaretlerle ilgili ihtilafları ele alma ve çözümleme konusunda oldukça bilgilidir ve bu alanda kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir.

Coğrafi işaret alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

 • Coğrafi işaretlerin tescil edilebilirliği konusunda danışmanlık,
 • Başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun yapılması,
 • Coğrafi işaret tescillerinin korunması,
 • İtirazların hazırlanması ve dosyalanması ve gerektiğinde Kurum kararlarına cevap dosyalanması,
 • Coğrafi işaret ihtilaflarına karşı hukuki görüş verilmesi,
 • Coğrafi işaret haklarına ilişkin ihlal, hükümsüzlük ve iptal davalarında temsil edilmesi,
 • Potansiyel ihlallerden kaçınma konusunda danışmanlık verilmesi
 • Coğrafi işaretin durumunun tespiti

 

Telif Hukuku

Müvekkillerimize, müzik kayıtları, fotoğraflar, kitaplar, mimari eserler, sinematografik eserler, bilgisayar yazılımları, televizyon programı formatları, resimler ve çizimler gibi telif hakkıyla korunan eserlerden kaynaklanan çok çeşitli konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Telif hakkı sorunları bazen karmaşık ve çok yönlü olabilmektedir. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hedeflerine en doğru şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla onlarla yakın çalışarak stratejiler ve çözümler geliştiriyoruz.  Telif hukukuna ilişkin derin bilgi ve deneyimimiz sayesinde en ideal çözümü sağlamak müvekkillerimizle güçlü bağlar kuruyoruz.

Sunduğumuz telif hukuku hizmetlerimizden bazıları:

 • Turizm ve Kültür Bakanlığı nezdinde telif hukukuna ilişkin her tür hakkın tescili,
 • Telif hakkına konu lisans, devir, gelir paylaşımı vs sözleşemelerinin hazırlanması,
 • Telif pörföyünün yönetilmesi,
 • Telif hakkından kaynaklı ihtilafların çözümü ve hak sahiplerinin haklarının korunması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, gerektiğinde mahkemelerde temsil edilmesi,

 

Alan Adı Tescili

ASC Hukuk olarak müvekkillerimize kapsamlı alan adı hizmetleri sunuyoruz. Müvekkillerimize yalnızca alan adlarının tescilinde değil, aynı zamanda alan adı sorunlarından doğabilecek ihtilafların çözümünde de destek veriyoruz. Alan adı ihtilafları ile ilgili konularda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve yerel alan adı yetkilisi TRABİS gibi çeşitli kurumlarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Farklı ülkelerde meslektaşlarımızla oluşturduğumuz global işbirliği ağı sayesinde dünyanın her yerinde ülkelere özgü TLD alan adları ile ilgili sorunları çözümleme kabiliyetine sahibimiz. Müvekkillerimizin taleplerini anlamak ve çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak stratejiler ve çözümler geliştirmek için onlarla yakın işbirliği yapıyoruz.

Alan Adı Hizmetlerimizden bazıları:

 • Her tür alan adı tescili,
 • Alan adı yenilemeleri,
 • Alan adları ile ilgili lisanslama, devir, satış vb sözleşmelerin hazırlanması,
 • Alan adı transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Alan adı portföy yönetimi.

Konuyla ilgili avukatlarımız