EN

İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku ihtilafları konusunda esaslı olarak işverenlerin temsilinde ciddi ve saygın bir birikimimiz mevcuttur. Türkiye’nin muhtelif sektörlerde önde gelen kurumsal şirketlerine ve uluslararası şirketlere bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında kapsamlı danışmanlık, süreç yönetimi ve dava hizmeti vermekteyiz.

Şirketlere iş hukuku konusunda eğitim seminerleri düzenlenmekteyiz.

Bununla birlikte özellikle yönetici kadrosundaki beyaz yakalı çalışanların ihtilafları konusunda da önemli başarılar elde ettik.

Toplu iş hukuku bakımından Türkiye’de pratiği az bulunan kanunsuz grevin tespiti, grev ve sendikal faaliyetlere dair ihtilaflarda gibi konularda dava ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bireysel iş hukuku bakımından ise her türlü dava ve danışmanlık hizmetleri konusunda önemli deneyim sahibiyiz.

İnsan kaynakları konusunda ise şirket iç yönetim yapılanmalarının iş hukuku mevzuatına uygunluğunun sağlanması için yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktayız.

İş hukuku dava ve danışmanlık hizmetlerimiz ana hatlarıyla aşağıda sayılmıştır:

  • İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davaları,
  • Kanunsuz grevin tespiti davaları,
  • Sendikal tazminat davaları,
  • İş hukukunu ve iş ilişkisini ilgilendiren her türlü sözleşmenin ve belgenin hazırlanması,
  • Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılma, ve
  • İşverenlerin taleplerine göre, işveren üst düzey yöneticilerine yönelik seminer programları düzenlenmesi.

Konuyla ilgili avukatlarımız