EN

İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku

Özellikle enerji ve altyapı alanlarında son yıllarda sağlanan teşvikler ile önemli bir konuma sahip hale gelen inşaat projeleri, yabancı yatırımcı ve yüklenicilerin dâhil olması ile birlikte daha kompleks yapılara sahip sözleşmelerin kullanılması ihtiyacını da doğurmuştur.

Bu bağlamda FIDIC form anahtar teslimi mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinin karmaşık yapısının anlaşılması gereklidir.

Tek bir yüklenicinin tüm mühendislik, projelendirme, inşaata ilişkin malzemelerin tedariki, inşa edilen yapının testleri ve bakımı için sorumluluk almasını öngören ve böylelikle yatırımcıların tüm taleplerini karşılamakta olan bu FIDIC formu sözleşmelerin yatırımcı ve yüklenicilerin taleplerini doğru bir biçimde karşılaması gereklidir.

Ofisimiz inşaat projelerinin konusunu oluşturan alanlara ilişkin mevzuatsal bilgi birikimi ve FIDIC form sözleşmeler gibi uluslararası alanda yaygın olarak kullanılmakta olan sözleşme tiplerine ilişkin kayda değer deneyimi ile hem yatırımcıların hem de yüklenicilerin projelerin her aşamasındaki ihtiyaçlarına cevap verme konusunda piyasada önemli bir yere sahiptir.  

Konuyla ilgili avukatlarımız