EN

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Ticari hayatın en önemli aktörlerinden olan ve çok sayıda yatırımcıyı tek şemsiye altında toplayan şirketlerin, içerisinde bulundukları sektördeki faaliyetlerini sürdürebilmeleri; kanunen düzenlenmiş organlarının teşekkülü ile gerek genel kurul gerekse de yönetim kurulu seviyesinde kararların alınıp uygulanması ile mümkün olabilmektedir.

Şirket organlarının tabi olduğu usul ve esaslar, şirketlerin türlerine bağlı olarak değiştiği gibi şirketlerin faaliyet bulunduğu sermaye piyasası ve bankacılık gibi özel nitelikli piyasalara ilişkin düzenlemelere göre de çeşitlenmektedir.

Şirketler nezdindeki yönetim ve hissedarlık haklarının kullanımının özel usul ve esaslara tabi olmasının sonucu olarak, özellikle ihtilaflı ortaklığa sahip şirketlerde yatırımcının hak ve yetkilerini etkin ve etkili kullanabilmesi ancak kaliteli hukuki hizmet temini ile mümkün olabilmektedir.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimize geniş bir yelpazede şirketler hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Her türde şirketin, adi ortaklığın, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu; esas sözleşme ile yetkilendirme dokümanlarının ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ile genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve sermaye artırımı-azaltımı gibi özel nitelikli işlemlerin yürütülmesi, takibi ve tescili konularında müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. Ayrıca; müvekkillerimize, olağan günlük faaliyetlerinin ilgilendirdiği her alanda ve özellikle distribütörlük, üretim, pazarlama, alım-satım, lisans, tedarik, franchise, taşıma, hizmet, inşaat ve yönetim sözleşmeleri de dâhil olmak üzere, her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresine ilişkin ticari bir bakış açısıyla hukuki hizmet sağlamaktayız.

Ayrıca, ihtilaflı ortaklık yapısına sahip şirketler konusunda yoğun bir deneyim ve birikime sahibiz. Müvekkillerimizin bağlı ortaklıkları/iştirakleri konumundaki şirketler nezdinde sahip oldukları hak ve menfaatlerinin korunması ile özellikle ihtilaflı ortaklıklarda müvekkillerimizin yönetim, temsil ve paydaşlık haklarının ihlalinin engellenmesi ve menfaatlerinin korunması konusunda etkin ve etkili hizmet sunmaktayız.

Konuyla ilgili avukatlarımız