EN

Havacılık Finansmanı

Havacılık Finansmanı

Ekibimiz uluslararası niteliği olan havacılık hukuku alanında geniş bir müktesebata sahip olup havacılık sektörü özelinde ticari ve özel hava araçlarının finansmanına ilişkin olarak yerli ve yabancı yatırımcılar ile birlikte finansal kiralama şirketleri ve bankalara hukuki hizmet sunmaktadır.

Uçak finansmanı kapsamında müvekkillerimize aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

  • hava araçlarının mülkiyetinin devri ve hava araçlarının tesciline yönelik gerekli sürecin takibi,
  • hava araçlarına ilişkin operasyon kiralama, finansal kiralama,
  • hava araçlarının satış ve geri kiralama işlemleri ile bu işlemlerin finansmanı gibi konularda hukuki inceleme (due diligence), ve
  • hava araçlarının finansmanı ile ilgili finans belgelerinin hazırlanması ve müzakeresi, proje dokümanlarının incelenmesi ve teminatların tesisi.

Konuyla ilgili avukatlarımız