EN

Yayınlar

30 Ocak 2021

01.07.2021 Tarihinden 31.12.2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek Yek Belgeli Tesisler İçin Uygulanacak Yekdem Alım Ve Yerli Katkı Fiyatları İle Uygulama Sürelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 7257 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un (“YEK Kanunu”) 6’ncı maddesi uyarınca, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan elektrik üretim tesislerinin YEK Destekleme Mekanizması’ndan nasıl faydalanacağı ve fiyatların güncellenmesine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleneceği düzenlenmiş idi.

YEK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için YEK Destekleme Mekanizmasından faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar ile fiyatların güncellenmesine ilişkin düzenlemelere yer veren 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

UYGULAMA VE FİYATLARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

YEK Kanunu kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek tesisler için uygulanacak fiyat ve diğer hususlar belirlenmiş olup Kanun’un 6 ve 6/B maddeleri uyarınca 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için (i) YEK Destekleme Mekanizması’nın uygulanabilir olacağı, (ii) uygulamanın Türk Lirası üzerinden olacağı ve (iii) uygulama ve fiyatların güncellenmesine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği öngörülmüştü.

Bu doğrultuda Karar ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesislerine ilişkin düzenleme yapılmış olup Karar’da yer verilen usul ve esaslar mevcut uygulama ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

30 Ocak 2021

Karar ile düzenlenmiş olan 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek olan üretim tesisleri için uygulanacak olan YEK Destekleme Mekanizması ve Yerli Katkı Payına ilişkin Türk Lirası fiyatları ve uygulama sürelerini aşağıda bulabilirsiniz:

30 Ocak 2021

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

 

İşbu bilgilendirme notu 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1/7/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 3453 sayılı Karar’a ilişkin bilgilendirme amacıyla 30 Ocak 2021 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.

İşbu bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği teşkil etmemekte olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir.

 

30 Ocak 2021 Cumartesi Makaleler / Bilgi Notları